# Treningsutstyr / Sykler

Motiview fungerer med med det meste av treningsutstyr, men vi anbefaler sykler fra Thera Trainer.

# Thera Trainer Tigo

# Utpakking

 1. Åpne toppen av kassen

 2. Ta ut to mindre kasser med innhold samt emballasje

 3. Når det kun er sykkelen igjen (med plast rundt), velter man forsiktig kassen ned på siden slik at styret på sykkelen skrår ned mot gulvet

  • I bunn av kassen ligger nå sykkelen på hjulene
  • Hold i styret og trill sykkelen rolig ut av kassen og vipp den opp
 4. I den ene av de små kassene finner du skjermen i lag med tre skruer

  • Bøy metallplaten på styret opp i loddrett stilling
  • Skru opp dekselet (unbrako/skrujern er vedlagt) nederst på baksiden av skjermen og plugg i den korte ledningen/kabelen som kommer fra sykkelen. Skru igjen dekselet.
  • Fest skjermen på metallplaten med de tre svarte skruene, slik at skjermen vender mot armtreningshåndtakene
 5. I den andre mindre kassen finner man:

  • Strømkabel, denne kobles til nede på venstre side (når du står bak sykkelen) under en svart klaff
  • Terapihåndtak og håndtakadapter/hvilehåndtak. Sistnevnte kan brukes når man kun skal bruke beintrening. Terapihåndtakene brukes til armtrening. Begge håndtakene klikkes på og av ved bruk av den sorte knappen på håndtakene. Når hvilehåndtakene skal brukes, settes “styret” i låst posisjon. Dette gjør man ved hjelp av den sorte tappen under armdelen. Dra denne ut og vri den en halv omgang. Klikk så på håndtakene. Samme prosedyre for å låse opp igjen et låst styre og feste på terapihåndtak.
 6. Kontroller THERA-Trainer tigo inkludert alt tilbehør/tilleggsutstyr og emballasje for transportskader

Meld fra om eventuelle skader umiddelbart til forhandler

# Endring av lydsensitivitet

Får du opp feilmelding på sykkelen om "lydstopp", eller sliter med at sykkelen plutselig stopper? Dette kan være fordi sykkelen vanligvis er stilt inn til å stoppe dersom det er høye lyder i nærheten. Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre/skru av lydsensitivitet på sykkelen

# Forhandlere

Sist oppdatert: 2.3.2021, 08:08:55