# Musikk

Musikkspor er sortert i spillelister basert på sjanger. En spilleliste vil spille i en bestemt rekkefølge, og det er pauser mellom hvert spor, regulert av musikklisens.

# Skru på musikk

  1. Trykk på videoen du vil spille av
  2. Trykk på «Velg musikk»
  3. Velg spillelisten og trykk utenfor menyen for å lukke den
  4. Spill av en video for å høre musikken
  5. Du kan når som helst gå tilbake til “Kun miljølyd” for å høre bare lyder fra videoinnspillingen.

MERK

Motiview oppdaterer spillelister en gang i måneden, og endrer på rekkefølgen på sporene. Brukerne erfarer dermed at rekkefølgen kan endres fra en dag til en annen.

Sist oppdatert: 22.5.2020, 10:21:35